• »

Object wordt niet getoond bij het invoegen in Revit? 7 redenen waarom dit gebeurt

Reden 1
Een object wordt niet getoond op het opgegeven detailniveau.

Om dit te controleren, is het nodig om het detailniveau te wijzigen met de knop “Detail level” van “Coarce” naar “Medium” of “Fine”: of in omgekeerde volgorde, afhankelijk van het ingevoegde object.

Object is not shown when inserting in Revit? 7 reasons why it happens
Object is not shown when inserting in Revit
Je zult zien dat wanneer je de LOD verandert van “Coarce” naar “Medium”, het verborgen object zichtbaar wordt.

Reden 2

Een object is verborgen in de grafische zichtbaarheidsoverride.

Schakel “Properties” in door er met de rechtermuisknop op te klikken.

Object is not shown when inserting in Revit why it happens
Klik in “Properties” op “Visibility / Graphics Overrides” of, als een sjabloon is toegepast, klik op “View Template” en daar op “Visibility / Graphics Overrides”.
Object is not shown in Revit? 7 reasons why it happens
Zoek in het venster dat verschijnt de categorie van het object (in ons geval “ Lighting Fixtures ‘) en zet een vinkje in het zichtbaarheidsvakje en druk vervolgens op "OK”.
Object is not shown Revit
Het object verschijnt in onze weergave.

Reden 3

Een object bevindt zich boven het snijvlak van de view.

Klik op “ View Range" in "Properties ”.

An object is located above the cut plane of the view.
Selecteer de waarden van “Top” of “Cut plane”, de waarden moeten groter zijn dan de offsethoogte van ons object.
An object is located above the cut plane of the view Revit
Object inserting in Revit
Wordt het object zichtbaar.

Reden 4

Een object is verborgen in “Worksets”.

Klik op “Collaborate / Worksets”.


revit An object is hidden in "Worksets".
Controleer of alle vinkjes bij de benodigde “Worksets” staan. Zo niet, zet dan de vinkjes.
Reden 5

Een object wordt verborgen met de opdracht "Temporary Hide/Isolate".

Wanneer het object verborgen is, verschijnt er een blauw venster.

revit An object is hidden by the command "Temporary Hide/Isolate".
Druk op de knop "Reset Temporary Hide/Isolate". Het verborgen object wordt zichtbaar.
An object is hidden by the command "Temporary Hide/Isolate".
Reden 6

Een object wordt verborgen door de opdracht “Reveal Hidden Elements”.

Als je op de knop “Reveal Hidden Elements” drukt, verschijnt er een rood venster waarin je de verborgen objecten kunt zien.

An object is hidden by the command "Reveal Hidden Elements".
Klik met de rechtermuisknop op het verborgen object, “Unhide in View / Elements”.
Revit An object is hidden by the command "Reveal Hidden Elements".
Sluit het venster "Reveal Hidden Elements". Nu wordt het verborgen object weergegeven in de weergave.

Reden 7

Een object is verborgen met behulp van een filter.

Klik op “Visibility/Graphics Overrides” waarnaar eerder werd verwezen.
revit An object is hidden using filter.
Klik op het tabblad “Filters” en controleer of alle benodigde vinkjes zijn gezet bij “Visibility”.
revit An object is hidden using filter
Andere artikelen